Ataatsimoorluta Aalasa

Plads til alle - Brug for alle

Hvad

Plads til alle børn: Med Ataatsimoorluta Aalasa vil vi skabe trygge idrætsfællesskaber, hvor der er plads til alle børn, og alle børn føler sig velkomne - uanset deres køn, etnicitet, sprog og evner.

Ataatsimoorluta Aalasa er et samarbejde mellem Grønlands Idrætsforbund og UNICEF Grønland. Projektet bygger på børns rettigheder ifølge FN’s Børnekonvention. Paarisa, Qeqqata Kommunia, Center for Folkesundhed i Grønland (CFG), Grønlands Politi, KNI og NordeaFonden er uvurderlige samarbejdspartnere, bidragydere og støtter til projektet.

Læs mere

Hvorfor

Alle børn har ret til et godt liv: Et liv med tryghed, glæde og sunde relationer, hvor de bliver anerkendt for, hvem de er. Ved at tilbyde børn et trygt og meningsfuldt idrætsfællesskab vil vi bidrage til at give den næste generation, vores børn, de bedst mulige forudsætninger for et godt liv.

Et trygt idrætsfællesskab fremmer fysisk og psykisk sundhed. Det skaber glæde, venskaber og følelsen af at høre til. Her kan børn udvikle sig og lære vigtige egenskaber i livet:

I et stærkt idrætsfællesskab lærer man at være sammen med og have respekt for andre børn og voksne - og for de forskelligheder, vi har. Her lærer børnene at hjælpe andre og at arbejde sammen om et fælles mål. De lærer også at fejle, håndtere modstand og skuffelse - og at rejse sig igen. I idrætten lærer man om idræt, men man lærer også om livet.

Læs mere

Hvordan

Brug for alle frivillige: Vi giver landets foreninger og klubber redskaberne til at skabe idrætsfællesskaber, der bygger på respekt for børns rettigheder og på et moderne børnesyn. Og vi uddanner frivillige til at skabe trygge, sunde og inkluderende idrætsfællesskaber for børn.

De frivillige gør en stor forskel i landets idrætsfællesskaber – og alle kan bidrage med noget. Uanset om du er træner, kasserer, bestyrelsesmedlem – eller om du bager boller til børnene eller følger dem til træning, kan du gøre en vigtig forskel. Der er brug for alle.

Læs mere

Det betyder et trygt idrætsfællesskab

Jeg er mest glad for vores fællesskab sammen med vennerne.
Nikku
Dyrker fodbold
Alle børn er altid velkomne, uanset om de har et handicap, om de er mindre gode eller rigtig gode.
Pavia Tobiassen
Frivillig træner
Det med at have mødt venner for livet, og have udviklet mig personligt i foreningen er nok det, der har haft størst betydning for mig.
Karsten Møller Andersen
Landsholdsspiller
Jeg er tryg ved at komme i en forening og synes, at det er sjovt. Fællesskab og det at være aktiv er det vigtigste for mig.
Marika
Dyrker skiskydning